Financim për makinë Financim për makinë Financim për makinë
Kësti mujor
Shuma e financuar
Pjesëmarrje
Afati i shlyerjes
calculator_title_D calculator_title_T Financim mbi makinën tuaj
Kësti mujor
Shuma e financuar
Afati i shlyerjes

Financimi i automjeteve

Ofrojmë financim të shpejtë dhe të thjeshtë

për të gjitha llojet dhe modelet!

Shpejtë dhe thjeshtë

Plotësoni aplikimin dhe do të merrni

përgjigje brenda 30 minutave.

Pa kufizime për vjetërsinë e automjetit

Financim për automjete pa kufizime

për vjetërsinë e tyre.

Pjesëmarrje minimale

Ofrojmë financim me pjesëmarrje vetëm 25%.

Financim mbi makinën tuaj:

Nëse zotëroni një automjet tuajin dhe keni nevojë për para!

Mund të fitoni deri në 1,200,000 Lek

dhe të vazhdoni të përdorni automjetin tuaj!

Aplikoni online

Plotësimi i aplikimit zgjat vetëm disa minuta.

Do të merrni përgjigje brenda 30 minutave.

Vlerësim pa pagesë të automjetit

Ne do të kryejmë një vlerësim pa pagesë të automjetit tuaj dhe do tju

propozojmë një vlerë deri në 75% të vlerës së automjetit.

Paratë do të transferohen në llogarinë tuaj bankare

Pas nënshkrimit të kontratës dhe regjistrimit të automjetit në emrin

tonë, paratë do t'ju transferohen në llogarinë tuaj bankare.

Cfarë përfaqëson?

Për të aplikuar për Financim duhet të plotësoni këto kushte:
Të keni mbushur 21 vjeç dhe nen 65 vjec
Të keni një kartë identiteti të vlefshme
Të jeni shtetas i Shqipërisë dhe i punësuar ose i vetëpunësuar
 
 

Nëse i plotësoni të gjitha kushtet e kërkuara, mund të aplikoni për Financim në  MOGO. Ne mund të garantojmë se do të merrni aprovim vetëm në bazë të kërkesës. Ne e vlerësojmë stabilitetin tuaj financiar, prandaj i vlerësojmë dhe faktorët e tjerë, siç janë për shembull të ardhurat tuaja mujore, pagesat e kredive e të tjera, etj.

Cfarë përfaqëson?

Parametrat bazë
Provizione dhe kompensime
Parametrat bazë
Lloji i Financimit Financimi i automjeteve
Vlera minimale Minimumi 60.000 lek
Vlera maksimale Maksimumi 1.200.000 lek
Afati minimal i shlyerjes Minimumi 6 muaj
Afati maksimal i shlyerjes Maksimumi 84 muaj
Pjesëmarrje minimale 25% të vlerës së automjetit
Vjetërsia e automjetit Pa kufizime
Provizione dhe kompensime
Norma e interesit 2.9% në muaj mbi principalin e mbetur
Komision disbursimi 3% min 10.000 LEK
Komision për shlyerje të pjesshme dhe shlyerje përpara kohe Komision parapagimi (>12 muaj) 1.5% e principalit te mbetur +TVSH; Komision parapagimi (<12 muaj) 3% e principalit te mbetur +TVSH

Do t'ju ndihmojmë me kënaqësi

Ndihmë » Degët »
Orari i punës: E Hënë – E Shtunë: ora 08:30 deri në 19:00
E Diel: ora 08:30 deri në 17:00