Licensimi

Mogo Albania Sh.A. - NIPT: L71528013A

Adresa qëndrore: Rr. Abdulla Keta, Njësia bashkiake nr. 9, kodi postar: 1017-Tirana, Albania;

Licensed Activity: Financial Leasing

License: No. 41; dated 10.11.2017 Nga Banka e Shqipërisë