Licenca

Kompania MOGO Albania SHA është e regjistruar si Shoqëri për "leasing" (financim) në Ministrinë e Financave të Republikës së Shqiperisë, njëkohësisht edhe si administrator i të dhënave personale në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

Licencë  nga Ministria e Financave 

Licencë  nga Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Do t'ju ndihmojmë me kënaqësi

Ndihmë » Degët »
Orari i punës: E hënë - E premte, nga 07:00 në 18:00 ora