Close

Financim i përballueshëm afatgjatë deri në 72 Muaj!

  • Merrni deri në 75% të vlerës së makinës
  • Paguajeni deri në 72 muaj
  • Makina shërben si kolateral
  • Vlerësim pa kosto i makinës


Ju nevojitet financim të bleni një makinë?

Ju keni makinë por ju duhen para?

  • Ne financojmë cdo makinë pavarësisht vjetërsisë  
  • Deri në 10,800 EUR
  • Afati 72 Muaj.
  • Vlerësim pa kosto i makinës                                                         

Paguani me këste të vogla mujore duke filluar nga 24 EUR!

Ne kemi eksperiencën, ju mund të na besoni ne

Pse Mogo?

Klienti është më i rëndësishmi për ne

Procesi jonë i financimit është shumë i thjeshtë dhe nuk ju konsumon kohë sepse ne vlerësojmë dhe respektojmë kohën tuaj. Ne duam të zgjidhim problemet tuaja dhe jo ti krijojmë ato

Ne na kanë besuar më shumë se 90,0000 klientë të cilët përfitojnë nga financimi i makinave dhe leasingu në 10 shtete. Ne jemi gjithmonë transparent rreth normave tona të interesit, komisioneve dhe politikave analitike të aplikuara

Ne veprojmë shpejt dhe pa formalitete të panevojshme

Cdo gjë që bëjmë ka qëllim që të kënaqë pritshmërinë e klientëve me shërbimet tona.

Mogo Albania sh.a është pjesë e Mogo Finance S.A, një grup i krijuar në vitin 2012. Shoqëria është një institucion financiar me një rritje të shpejtë e cila është aktive në fushën e financimit të makinave të përdorura në Letoni, Lituani, Estoni, Gjeorgji, Poloni, Rumani, Bullgari, Moldavi dhe Shqipëri. Oferta jonë është konceptuar dhe ideuar në bazë të nevojave të klientëve. Zhvillimi dinamik i Mogo është mundësuar nga një kapital solid dhe i qëndrueshëm, zgjidhje me performancë të lartë teknologjike dhe një menaxhim efektiv të portofolit. Vlera e financimeve i kalon 90 milion €, me afat kohor deri ne 6 vjet, duke ju shërbyer kështu më shumë se 90,000 klientëve. Mogo Albania Sh.A mundëson financime leasing për shuma nga 500 EUR - 10,800 EUR për afate kohore nga 12 muaj deri në 72 muaj.

Shembull përfaqësues financimi: Norma vjetore e interesit (NVI) për një financim EUR 2,500 për një periudhe 60 mujore eshte 42%, duke supozuar 60 këste mujore me vlerë EUR 100.22 secila, konsiston në: normën e interesit vjetor (normë fikse) 42%, komisione disbursimi 50 EUR. Shuma totale e financimit EUR 2,500; Shuma totale e pagueshme nga klientët është 6,063 EUR. Shembulli përfaqësues nuk merr parasysh cdo lloj kostoje që lidhet me rregjistrimin/targimin e Mjetit në emër të Mogo Albania-s. Dhënia e financimit varet nga aftësia paguese e aplikantit.